Selecteer een pagina

MAG IK U WAT VRAGEN ?

Draai je rondjes en kom je niet verder?

Harry_De_Lange_Foto_Andy_Doornhein-8322

Je bent al een tijdje op zoek naar wat je nu precies wil met je toekomst. Van je naaste omgeving ontvang je tips en adviezen maar een keuze kun je niet maken.

Ik kan je concreet helpen om wel een keuze te maken.

Behoefte om professioneler te ontwikkelen in Leidinggeven/Management?

Harry_De_Lange_Foto_Andy_Doornhein-8323

Je hebt al training(en) gevolgd en je vindt geen tijd of toegevoegde waarde om nogmaals een training van één of meerdere dagen te volgen. En toch wil op korte termijn van start met jouw ontwikkeling.

Hoe stelt u de concrete ontwikkel behoefte vast?

Harry_De_Lange_Foto_Andy_Doornhein-8330

Binnen uw bedrijf is in overleg met HRM en directie vastgesteld dat er een probleem is. De oplossing? Uw personeel moet veranderen/groeien/trainen. Maar wat is die exacte ontwikkel behoefte? Heeft u dat samen met hen vastgesteld? Of legt u die ontwikkeling op? En wat moet je nu precies ontwikkelen om een sales-resultaat of klant-gerichtheid te vergroten? Ik heb dankzij mijn ervaring en aanpak antwoorden op die vragen en ook concrete programma’s die aansluiten bij uw vraagstuk. En past het niet? Dan schrijf ik samen met u een maatwerk-oplossing.

Hoe hoog is het ziekteverzuim en wat is hiervan de belangrijkste oorzaak ?

Harry_De_Lange_Foto_Andy_Doornhein-8333

Bij ziekteverzuim wordt al snel gedacht aan individuele problemen en een persoonlijke aanpak. Maar wat nu als er structurele problemen zijn? Het overduidelijk is dat een team, afdeling of business-unit organisatie-breed tegen muren loopt? Educatie is een prachtig instrument om de mensen nieuwe inspiratie te geven, over drempels te helpen en weer in lijn te brengen met de doelen van uw bedrijf of instelling.

Ik verzorg tevens trainingen waarin leidinggevenden leren vroegtijdig te signaleren dat een medewerker dreigt uit te vallen. Met voldoende aandacht en door concrete afspraken te maken en wellicht door tijdig te verwijzen, vallen deze medewerkers niet uit. Ziek personeel kost nu eenmaal een vermogen en met een gedegen training is dit veelal te voorkomen.

Welke interventiemogelijkheden kent u ?

Harry_De_Lange_Foto_Andy_Doornhein-8325

Bij interventies kent u misschien een dramatisch beeld van ernstige gesprekken en wijzende / corrigerende vingers. Maar wat nu als u een interventie eens wat luchtiger bekijkt? Als een manier om een vicieuze cirkel te doorbreken. Leren als een continue proces Een patroon dat geen doel meer dient, zodanig aanpakken dat het weer bijdraagt aan uw bedrijfsmatige visie/missie. Dankzij kundig en persoonlijk advies, voorafgaand aan trainingsprogramma’s, kunt u de kaders veel scherper stellen en uw doelen concreet behalen.

Share This